paraSITEs

Onte, falando cunhas compañeiras do frío que fai e do mal que o deben de estar pasando as persoas que dormen na rúa, acordeime dun post publicado hai pouco en inicios.es, un interesante espazo que investiga as interseccións entre a arte contemporánea e o activismo político e social.

No post en cuestión fala dos “parásitos” (paraSITEs) de Michael Rakowitz, que son construcións de polietileno, bolsas de plástico e celo que están construídas para aproveitar a enerxía calorífica que sae dos sistemas de ventilación para ofrecer un refuxio quente a quen non teña un teito para protexerse.

michaelRakowitz2.jpg

Rakowitz repartiu diversos prototipos a máis de trinta persoas sen fogar en Boston e New York provocando dúas reaccións interesantes. Por unha banda, algúns usuarios vírono como un modo de reclamar o seu lugar na cidade. Por outro, o resto de veciños comezaron a temer que os parásitos reproducísense dada a súa evidente utilidade, o número de persoas sen fogar nestas cidades e o sinxelo do sistema.

MichaelRparaSITE.JPG

Paréceme unha interesante intervención tecnoartística de aproveitamento enerxético, e unha forma útil (polo menos para os “senteito”) de chamar a atención sobre unha realidade social.


Fotciencia 08

Xa podemos ver as fotos do Certame Nacional de Fotografía científica Fotciencia 2008.

Eu quédome coas fotografías microscópicas. Ábrennos os ollos a un mundo completamente descoñecido, pero non por iso menos real co macroscópico. Non e vano a nanotecnoloxía está a empezar a cambiar o noso entorno artificial, anque non nos deamos de conta, e máis o fará nos vindeiros anos.

Nano-metrópoli
00404a.png

A imaxe superior presenta nanoestruturas dun óxido metálico obtido en laboratorio que evocan o perfil dunha metrópoli, ofrecendo unha conexión visual entre o seu mundo submicrométrico e as nosas dimensións humanas, onde serán integradas.

A rede dos desexos (Media térmica)
00029 - Imagen1.png

Un textil termorregulador é un tecido que é capaz de reaccionar de distinto xeito en función das condicións térmicas do medio externo que o rodea. Se o medio externo é de elevada temperatura, esta clase de tecidos provocará unha sensación de frescor sobre o individuo, e viceversa. Este particular comportamento conséguese grazas á incorporación de microcápsulas que conteñen no seu interior un material de cambio de fase ou tamén chamado PCM “Phase Change Material”.

Podes ver o resto de fotografías en Fotciencia08.


Mira o son e escoita a imaxe

No blogue “4ºD” fálannos do proxecto Monalisa, que consiste en converter unha imaxe en son e un son nunha imaxe.

Este vídeo amósanos unha instalación que utiliza ese sistema. Ao principio faise unha foto. Despois esta foto convértese en son e reprodúcese. Este son recólleo un micrófono que volve converter o son en imaxe a cal proxéctase na pantalla.


Monalisa “Shadow of the sound” from Cuarto derecha on Vimeo.

Pódese ver que a imaxe resultante queda distorsionada. Isto é porque o son vese afectado pola resonancia das paredes da habitación, por iso sae a imaxe repetida.

O sistema supoño que consistirá en establecer unha equivalencia dixital son-imaxe. Cando dixitalizamos a información somos capaces de converter imaxes e audio en impulsos eléctricos que se traducen en información binaria, e tamén podemos realizar o proceso inverso, unha información almacenada de xeito dixital podemos reproducila a través dun altofalante ou dunha pantalla. Podes saber algo básico sobre isto na sección de “dixitalización da información

Se dispoñedes dun iPhone, podedes probar o sistema de converter imaxe en son coa aplicación gratuíta iMonalisa, desenvolvido por Audible Realities

Máis información en monalisa-au.org


Música tele-robótica

Vía Make, atopo inormación sobre un proxecto no que persoas de todo o mundo poden participar a través de internet para facer música: Telematic Drum Circle. Desgrazadamente xa non está dispoñible a pariticipación.

Trátase dun proxecto artístico presentado en ArtBots 08 que combina robótica, telemática, pneumática e música. (Ver esquema do control)

Consta dun conxunto de tambores dispostos en círculo que son manipulados a través de internet por usuarios e usuarias de todo o mundo, que deben sincronizarse para crear unha composición musical. A intención é promover a harmonía global en todo o mundo.

Aquí está o vídeo:

Outro proxecto de creación de robo-música telemática é Absolut Quartet, de Jeff Lieberman e Dan Paluska. Desgrazadamente, tampouco está accesíbel a participación.

Neste sistema, unha persoa a través de internet teclea unha melodía, e a máquina xera en tempo real unha peza musical baseada na música de entrada.

O principal instrumento é un lanzador de bolas de goma, perfectamente dirixidas para que reboten nunhas teclas de madeira. Tamén hai un conxunto de vasos de viño manexados por dedos robóticos, e un conxunto de instrumentos de percusión que completan o instrumento.

(Esta entrada dedícolla a Iván, polo seu robot-xilófono)