Neutralidade da rede

220px-Simbolo_do_neutralidade_da_rede.svg.pngO principio de neutralidade da rede describe o tratamento do tráfico a través de internet (aplicable tamén a tódalas redes de comunicación), e indica que tódolos datos que circulan pola rede deben ser tratados da mesma forma, navegando á mesma velocidade e garantindo o libre acceso a calquera tipo de información.

Unha cousa tan simple, eficaz e democrática coma esta parece ser que agora está en perigo, pois hai iniciativas políticas encamiñadas a facer de Internet unha rede completamente distinta. Todo isto vén polas presións das grandes empresas de telefonía e cable, que consideran que o seu negocio aumentaría se puidesen controlar o acceso ás infraestruturas e aos diferentes servizos e contidos de Internet.

Neste vídeo explícano moi ben:

[youtube: La neutralidad de la red]

Se aínda non o temos claro, para entendelo pode servir comparar a rede de comunicación a través de internet coa rede de estradas que nos permiten circular libremente polo noso país: Non te perdas o artigo “La neutralidad de las carreteras

Visto o panorama, non queda outra que solicitar que se asegure a neutralidade da rede mediante unha lexislación que garanta o uso aberto e imparcial de Internet para tódolos usuarios e usuarias. Polo tanto, tecnoloxia.org contribúe apoiando o “Manifesto por unha rede neutral“.

Manifesto por unha rede neutral

Os cidadáns, cidadás e as empresas usuarias de Internet adheridas a este texto MANIFESTAMOS:

1. Que Internet é unha Rede Neutral por deseño, dende a súa creación até a súa actual implementación, na que a información flúe de maneira libre, sen discriminación ningunha en función de orixe, destino, protocolo ou contido.

2. Que as empresas, usuarias e usuarios de Internet puideron crear servizos e produtos nesa Rede Neutral sen necesidade de autorizacións nin acordos previos, dando lugar a unha barreira de entrada practicamente inexistente que permitiu a explosión creativa, de innovación e de servizos que define o estado da rede actual.

3. Que as e os usuarios, emprendedores e empresas de Internet puideron definir e ofrecer os seus servizos en condicións de igualdade, levando o concepto da libre competencia até extremos nunca antes coñecidos.

4. Que Internet é o vehículo de libre expresión, libre información e desenvolvemento social máis importante co que contan a cidadanía e as empresas. A súa natureza non debe ser posta en risco baixo ningún concepto.

5. Que para posibilitar esa Rede Neutral as operadoras deben transportar paquetes de datos de maneira neutral, sen erixirse en “aduaneiros” do tráfico e sen favorecer ou prexudicar a uns contidos por riba doutros.

6. Que a xestión do tráfico en situacións puntuais e excepcionais de saturación das redes debe acometerse de xeito transparente, de acordo a criterios homoxéneos de interese público e non discriminatorios nin comerciais.

7. Que a dita restrición excepcional do tráfico por parte das operadoras non pode converterse nunha alternativa sostida á inversión de redes.

8. Que a dita Rede Neutral se ve ameazada por operadoras interesadas en chegar a acordos comerciais polos que se privilexie ou degrade o contido segundo a súa relación comercial coa operadora.

9. Que algúns operadores do mercado queren “redefinir” a Rede Neutral para manexala de acordo cos seus intereses, e esa pretensión debe ser evitada; a definición das regras fundamentais do funcionamento de Internet debe basearse no interese de quen as usan, non de quen as provén.

10. Que a resposta ante esta ameaza para a rede non pode ser a inacción: non facer nada equivale a permitir que intereses privados poidan de facto levar a cabo prácticas que afectan ás liberdades fundamentais da cidadanía e a capacidade das empresas para competir en igualdade de condicións.

11. Que é preciso e urxente instar ao Goberno a protexer dun xeito claro e inequívoco a Rede Neutral, co fin de protexer o valor de Internet de cara ao desenvolvemento dunha economía máis produtiva, moderna, eficiente e libre de inxerencias e intromisións indebidas. Para iso é preciso que calquera moción que se aprobe vincule de xeito indisolúbel a definición de Rede Neutral no contido da futura lei que se promova, e non condicione a súa aplicación a cuestións que pouco teñen que ver con esta.

A Rede Neutral é un concepto claro e definido no ámbito académico, onde non suscita debate: As persoas e as empresas teñen moito dereito a que o tráfico de datos recibido ou xerado non sexa manipulado, terxiversado, impedido, desviado, priorizado ou retrasado en función do tipo de contido, do protocolo ou aplicación empregado, da orixe ou destino da comunicación nin de calquera outra consideración allea á da súa propia vontade. Ese tráfico tratarase como unha comunicación privada e exclusivamente baixo mandato xudicial poderá ser espiado, trazado, arquivado ou analizado no seu contido, como correspondencia privada que é en realidade.

Europa, e España en particular, atópanse no medio dunha crise económica tan importante que obrigará ao cambio radical do seu modelo produtivo e a un mellor aproveitamento da creatividade dos seus cidadáns. A Rede Neutral é crucial á hora de preservar un ecosistema que favoreza a competencia e innovación para a creación dos innumerábeis produtos e servizos que quedan por inventar e descubrir. A capacidade de traballar en rede, de xeito colaborativo, e en mercados conectados, afectará a todos os sectores e todas as empresas do noso país, o que converte a Internet nun factor clave actual e futuro no noso desenvolvemento económico e social, determinando en gran medida o nivel de competitividade do país. De aí a nosa profunda preocupación pola preservación da Rede Neutral.

Por todo iso instamos con urxencia ao Goberno español a ser proactivo no contexto europeo e a lexislar de xeito claro e inequívoco neste sentido.

Se estás de acordo co manifesto, podes contribuír dándolle difusión:
reprodúceo, lígao, tradúceo, compárteo, vótao, …

Temos o manifesto en galego grazas á xente de mallando na eira.


Dispositivos acústicos para defensa aérea

Dende a primeira guerra mundial ata os anos 30, cando o radar aínda non existía, os sistemas que se utilizaban para detectar avións eran visuais e acústicos, e estes últimos eran especialmente importantes en condicións de nebulosidade e de noite.

No museo Waalsdorp móstrannos os dispositivos acústicos utilizados polo exército holandés como parte do sistema de defensa aérea. Son realmente curiosos.

[SlideMyPicks] (Visto en swiss-miss.com)

Podes ver máis fotos e información sobre reflectores acústicos en:


Concurso Espacial 2010. Navegación por satélite.

concursoespacial.jpgNa edición deste ano o Concurso Espacial ten como lema a navegación por satélite. Está dirixido a estudantes de segundo ciclo de ESO, bacharelato e ciclos de formación profesional de grao medio.

Pódense presentar traballos de robótica espacial, investigación, experimentación, narrativa-banda deseñada e animación, sempre en relación co tema deste ano. O prazo de presentación é dende o 1 de xaneiro ata o 28 de febreiro de 2010.

Os equipos gañadores poderán participar nun campamento espacial de 10 días en Madrid e Granada, que inclúe obradoiros de robótica, construción de cohetes, observación astronómica, coloquios con persoas expertas en ciencia e tecnoloxía, visitas a estacións da NASA e ESA e ao parque das ciencias de Granada. Dende logo que o premio ten moi boa pinta.

Máis información en www.concursoespacial.com


Módulo lunar Apollo 11 en papel

Hai 40 anos que os astronautas Armstrong , Aldrin y Collins chegaron a Lúa. Para celebrar este aniversario, se es manitas e tes paciencia, podes construír unha maqueta de papel do módulo lunar Apollo 11.

apolo11.jpgapolo11a.jpg

A transcendencia do feito non é só que unha persoa chegase a pisar o noso querido satélite, senón toda a tecnoloxía que fixo posíbel ser capaz de chegar alí e regresar, como por exemplo, e entre moitas outras cousas, desenvolver unha rede de comunicacións que permitise estar en contacto cos astronautas a miles de km de distancia e recibir as imaxes tomadas, nunha época na que se traballaba nun formato analóxico e a comunicación dependía da instalación dunha rede de cables. Todo un reto que iniciou o cambio na nosa forma de comunicarnos.

apollo_AGC_user_interface.jpgNon menos curioso é o ordenador de navegación utilizado. Chamábase AGC (Apollo Guidance Computer) e funcionaba cunha velocidade de procesamento de 1 MHz, 4 Kb de RAM, 32 Kb de ROM, e 4 rexistros de 16 bits. Non tiña pantalla, senón un simple display, e tampouco tiña disco duro, senón que os programas almacenábanse en memorias de ferrita.

Pois só con iso a nave nodriza era capaz de guiar ao módulo lunar, controlar os motores, manter a orientación das antenas e calcular traxectorias. E logo o alumnado chámalles chatarra aos pentium III que temos no taller 1 do insti, coa de cousas que son capaces de facer esas máquinas ;-)

Se queres ver vídeos das exploracións da NASA, podes achegarte polo canal NASAexplorer de youtube.

Tamén podes visitar o proxecto “We Choose the Moon” que recrea toda a misión do Apollo 11 en 11 etapas en tiempo real.

Actualización 25 de xullo de 2009:
Os 15 inventos da NASA que cambiaron as nosas vidas.


O notificador: comunicación social en 1935

Hoxe en día utilizamos medios de comunicación sociais para deixar mensaxes aos nosos amigos e amigas. Se deixas a mensaxe “Voume de vacacións a Carnota!” en tuenti , no fotolog ou en twitter, os teus contactos decataranse de que marchaches de viaxe un tempo, sen ter que avisalos un por un mediante SMS.

Pois isto que estamos utilizando non é algo novo. Cambiaron os medios, agora electrónicos, pero a idea de deixar mensaxes en público de xeito que calquera persoa as poida ver xa existía en 1935. (Vía:lo que sea .0)

1935twitter.jpg

O que ves na imaxe chamábase “O notificador“, unha máquina instalada nas rúas, tendas e estacións de Londres a principios do século pasado que servía para que as persoas puidesen deixar mensaxes en público. Só había que escribir unha mensaxe nunha tira de papel continuo e introducir unha moeda para que a nota permanecese detrás dun cristal da máquina durante un mínimo de dúas horas.

Hoxe en día utilizamos redes sociais en Internet, que son dun gran potencial comunicativo e formativo, pero pensa que nas redes sociais abertas ao público calquera persoa pode ler as túas mensaxes e ver as fotos e vídeos que publicas.

Debes deixar para o ámbito privado aquelas mensaxes e fotos persoais que non desexes compartir con calquera. Se non as publicarías nunca na máquina “Notificador” ou no taboleiro de anuncios do insti, tampouco o fagas en Internet, pois vén sendo o mesmo, anque con outras tecnoloxías que lle dan soporte.