Reclaim the Spectrum

Ondas de radioO espazo radioeléctrico é aquel que se sitúa entre os 30 Hz e os 300 GHz e por el circulan os sinais dos sistemas de comunicación como a radio, a televisión, telefonía móbil, GPS ou as redes wifi.

Este espacio de sinais electromagnéticas está regulado legalmente y repartido en concurso, e resulta un recurso extremadamente escaso e precioso. Cando as bandas analóxicas de televisión queden baleiras co paso á TDT, serán moitos os operadores de telecomunicacións que desexen ocupalas con novos servizos.

Pero, de que maneira se administra este espectro? como se deciden os seus usos? son válidos hoxe en día os modelos administrativos que se están a aplicar? estes modelos tratan ás persoas como axentes activos e participativos ou só como consumidoras de información?

Cada vez son máis as voces que piden que empecemos a entender e administrar o sistema de frecuencias como espazo público, porque cada vez son máis as dinámicas e procesos sociais que se están a sacar da rúa e trasladando ás ondas grazas as tecnoloxías que permiten aos individuos actuar como creadores e emisores de información.

A exposición “Reclaim the Spectrum” que tivo lugar recentemente en Sevilla no marco do festival Zemos98 pretendía chamar a atención sobre a necesidade de que se abra este necesario debate sobre a forma en que se deciden os usos do espazo radioeléctrico.

Reclaim the Spectrum

Podes descargar o Catálogo completo da exposición Reclaim the Spectrum en PDF

Fonte: consumer.es


Teléfonos móbiles que cociñan

O que ves no vídeo é un Fake (‘falso’ en inglés), unha montaxe.

Pois hoxe botárono varias veces no informativo Antena 3 Noticias co titular “Catro móbiles converten o millo en palomitas” e o subtítulo “consecuencias das radiacións”. Sen contrastar a información afirman que “parece que non hai truco”. (Grazas Jordi)

É iso do vídeo posible? Algún truco hai: as palomitas estaban a punto de estallar e colocáronas uns segundos antes, ou pode ser que debaixo da mesa haxa un quentador, ou non sei, pero cos teléfonos móbiles rotundamente non.

Aínda que a transmisión por telefonía móbil se realice mediante microondas, a frecuencia de dita radiación (900-1900 MHz) é diferente á utilizada polos fornos microondas (2400 MHz), que é a que fai vibrar as moléculas de auga do millo e aumentar así a súa temperatura. Os efectos de quecemento térmico da radiación dun móbil é moi inferior á dun forno microondas, pero o máis importante, a potencia do sinal dun teléfono móbil é tan débil que no tempo de exposición deses teléfonos do vídeo contra as palomitas resulta imposible que as fagan estallar. Nin sequera despois dun mes de emisión continua de sinal.

A tasa de absorción específica dos teléfonos móbiles non supera os 2W/kg. Se facedes los cálculos veredes que é imposible, e iso sen contar a dispersión de enerxía no entorno.

O alucinante é que boten este tipo de novas nos informativos da televisión, así, a pelo, e sen contrastar a información. Xa estou vendo a moitas familias facer o experimento na súa casa, ou pensando como se debe cocer a súa masa encefálica cada vez que falan por teléfono :-(

Xa postos, vou difundir eu algo.
Sabedes que lle sucede a un móbil se o metemos no microondas? ;-)


Mobile Learning

teléfono móbilEste venres, cando marcamos a data do exame de recuperación, vin que uns cantos alumnos e alumnas sacaban o teléfono móbil de forma disimulada, e baixo a mesa dábanlle ás teclas. Estaban usando a axenda electrónica do móbil.
Díxenlles que non facía falta que se agocharan, que non había ningún problema. Por que o fan ás agochadas intentando que os profes nos enteremos? Claro, saben que “os móbiles están prohibidos” no centro.

Sigo pensando que este tipo de prohibicións hai que matizalas. Pódense prohibir en clase determinados usos, pero non outros. Dende logo que ter unha axenda electrónica no terminal paréceme moi útil.

A utilización de teléfonos móbiles pola xente nova é unha realidade, e pouco se consegue prohibíndoa. O que debemos facer é investigar en usos educativos e creativos desta tecnoloxía ó servicio da educación.

Baixo a denominación de Mobile learning ou m-learning empezan a aparecer ferramentas e utilidades para mellorar a experiencia da aprendizaxe mediante a utilización de tecnoloxía móbil, como teléfonos, PDAs, Pocket PC, iPods, GPS, e ordenadores portátiles. Podes ver exemplos de utilización nesta presentación:

SlideShare | View | Upload your own

Un exemplo para a área de tecnoloxía pode ser a identificación de mecanismos en 2º de ESO. O alumnado, utilizando os seus teléfonos móbiles, debe sacar fotografías dos elementos mecánicos que atope na súa casa e no seu entorno, identificalos e investigar sobre a súa utilización. Trala descarga das imaxes e vídeos nun ordenador, presentará ese traballo de investigación en formato dixital.

Se lles pedimos en 3º ver cal é o grao de electrificación da súa vivenda poden aportar no seu traballo unha fotografía do cadro de mando e protección, da acometida, das caixas de derivación, …

Tamén poden aportar gravacións en audio ou vídeo das entrevistas que lles fan aos seus maiores sobre as tecnoloxías da comunicación que utilizaban cando eran novos e novas, e elaborar un traballo sobre a evolución destes medios.

E non deberiamos empezar a desenvolver aplicacións educativas interactivas para traballar cos teléfonos móbiles?

Vamos, que tendo os nosos alumnos e alumnas tanta tecnoloxía nos seus petos non sei como non lle sacamos máis partido.

Máis información sobre Mobile Learning: www.m-learning.org


A enerxía dos teléfonos móbiles

móbilVía Microsiervos atópome cun interesante artigo sobre aspectos enerxéticos dos teléfonos móbiles, no que atopamos os seguintes datos:

A enerxía consumida:

Segundo Nokia, o 70% do uso total de enerxía dun teléfono móbil lévase a cabo durante a fase de produción: a minería dos recursos, a produción dos compoñentes, a montaxe e o transporte. O 30% da enerxía consumida restante corresponde ás recargas da batería.

Durante a súa vida útil un teléfono móbil consume un promedio de 260 MJ. 180 MJ para a fabricación e 80 MJ na fase de utilización. (1MJ = 106J)

Multiplica polo número de móbiles que tiveches e saberás canta enerxía levas gastada en falar por teléfono.

Aquí podes ver un vídeo da cadea de produción de telefonía móbil de Sony Ericsson:

Os residuos:

O 90% dos residuos tamén son xerados durante a fase de produción. As montañas de teléfonos móbiles en desuso como esta da foto non representan máis ca un 10% dos residuos. (Foto: Chris Jordan)

móbiles

A transferencia de información:

Non só se consume enerxía ó cargar a batería. A transferencia dun gigabit de información a través de telefonía móbil (arredor de 500 minutos de chamadas) equivale a recorrer 200 km en coche.

Transmitir información pola rede de telefonía móbil require tres veces máis enerxía que pola rede de telefonía fixa.

En conclusión:

Se queremos unha opción ecolóxica, só hai unha opción: manter un mesmo teléfono móbil todo o tempo posible, e non cambialo por outro simplemente polas modas ou novidades.

prestacións

Difícil nolo poñen vista a rapidísima evolución destes trebellos en tan pouco tempo. Podes ver unha imaxe da evolución dos teléfonos móbiles de Nokia en 25 anos, e verás que a cousa non para.