Clasificador de M&Ms por cor

Este curso non deu tempo a levalo á práctica na clase, pero xa temos preparada a máquina clasificadora de M&Ms para traballar con ela o curso que vén na materia de Tecnoloxía e Enxeñaría I, entre outras propostas de proxectos. Este prototipo o que fai é clasificar os caramelos en función da cor e depositalos en cadansúa caixa, mostrar nunha pantalla o reconto e tamén calibrar o sensor.

Pero claro, se nos quedamos con isto na clase só se traballaría a programación, e tamén hai que traballar o deseño, a mecánica e a conexión da electrónica, buscando o necesario para obter unha máquina que cumpra coas nosas necesidades. Iso é a enxeñaría! Podemos engadir cousas pequenas, como uns LEDs RGB que indique que cor atopa, ou algo máis complexo, como acoplar un selector de moedas, un teclado e convertela nunha máquina expendedora que nos dea os caramelos que queiramos e da cor que queiramos, e a poder ser tamén o cambio. Ou poderiamos pensar como devolver os caramelos depositados ao tubo para que siga clasificando ata o infinito, … hai múltiples posibilidades. A ver que é o que se nos ocorre e que somos capaces de facer con isto o curso que vén. O reto queda proposto.

A documentación e a guía inicial de montaxe e programación está na páxina “Clasificador M&M’s por cor” da sección de arduino.


Comeza este estraño curso 20-21

Benvidas e benvidos ao curso 2020-2021.

A COVID fai que este sexa un curso fóra do normal: temos que extremar as medidas de limpeza e desinfección, ventilar, traballar de xeito individual, compartir material o menos posible, nada de traballos en grupo, … pero polo menos seguimos tendo ordenadores, o taller e material, así que seguiremos facendo traballo práctico, aínda que con moitos cambios respecto a outros anos. Xa veremos como evoluciona a cousa, pero agardo que aprendamos o máximo que a situación nos permita.

Todo o material da materia terédelo dispoñible na aula virtual do centro.

É obrigatorio levar sempre máscara, e xa que a tedes pegada na cara é bo saber como se fabricou:

Moito ánimo!


Setembro

O alumnado que suspendeu a materia de Tecnoloxía da ESO ou Tecnoloxía Industrial de Bacharelato ten que realizar un exame presencial en setembro dos contidos tratados ata a suspensión das clases presenciais. Tedes toda a información na páxina de cada curso: