tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

Ciclo vital

ciclo.gif

A serie anterior é do artista Iván Puig. Segundo el, a secuencia establece un paralelismo entre o proceso da vida natural e o da tecnoloxía, que tamén nace, medra, reprodúcese e morre.

Ten tamén interesantes creacións de reciclaxe industrial.

Nota: no argot electrónico os chips son cascudas


2 Comments

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.