Escribir e ler nunha lista

Problema:

Cando necesitamos almacenar moitos datos as listas resultan unha ferramenta moi útil. Utilizamos unha lista para almacenar unha serie de datos. Máis tarde, cando queiramos utilizalos, non temos máis que ir lelos á lista.

Posible solución:

[Scratch: O polbo sabichón]
Contesta ás preguntas do inicio. Despois verás como o polbo amarelo lembra todo o que contestaches.

Código do personaxe invisible que fai preguntas:

listaxe1

Código do polbo:

listaxe2

Propostas:

  • Podemos facer que o polbo faga unha operación matemática. Por exemplo, no inicio o personaxe invisible pídenos tres números e o polbo dinos o resultado de calcular a suma deses números.
  • No canto de ser 3 números, imos permitir que se introduzan tantos números como se queira, e que o usuario nos avise cando xa non quere introducir máis. Nese intre é cando o polbo calcula a suma. Como o farías?

 


Deixa un comentario