Estrutura condicional

As estruturas condicionais veñen representadas en Scratch polos seguintes bloques:

bloques de estruturas condicionais

Se te fixas en todos eles aparece un espazo hexagonal hexágono que recolle a condición que se debe cumprir.  Para que o programa detecte se se cumpre unha condición, Scratch emprega os seguintes bloques dos menús de menú sensores e bloque operadores:

sensores de estruturas condicionais


Deixa un comentario