Outras ferramentas de avaliación

As ferramentas que utilicemos na avaliación poderán ser moitas e diversas, dependendo da importancia que teña a tarefa que imos avaliar.

Na nosa proposta hai dúas importantes, que xa presentamos anteriormente:

  • Rúbricas
  • Carné de cefalópodo -insignias-

Ademais recomendamos estas outras tres ferramentas de avaliación:

  • Análise tentacular de problemas
  • Diagramas de fluxo e pseudocódigo
  • Diario do programa ou memoria do proxecto.