Primeiros pasos

A interface de Scratch

O editor de imaxes de Scratch

As coordenadas en Scratch

As coordenadas x e y na pantalla de Scratch, varían conforme o seguinte modelo, onde a coordenada (0,0) está no centro da pantalla e o máximo valor das coordenadas é 240 para x e 180 para y.

Eixos de coordenadas na pantalla de Scratch

angulosOs ángulos en Scratch

Para indicarlle a un obxecto que se mova nunha dirección determinada debemos indicar o valor do ángulo. En Scratch os ángulos son como se indican na seguinte animación:

[Scratch: Os ángulos en Scratch]

 


Deixa un comentario