Variables e bloques

Variables:

As variables son elementos que non teñen un valor fixo. En realidade o Scratch xa ten algunhas variables definidas que usamos en titoriais anteriores  como son:

resposta é a variable que recolle a resposta que nós lle damos ao ordenador. Xa o traballamos no titorial  corrixir as respostas.

variables rato x e rato yson as variables que recollen as coordenadas do rato en calquera momento. Empregámola para facer remuíños interactivos

variable nome de usuarioé unha variable que almacena o nome da persoa que está rexistrada en Scratch, que empregamos para saudar ás xogadoras ou xogadores.

Imos estudar outras variables definidas por Scratch e tamén imos estudar como definir unha nova variable no bloque de datos.

variables

Listas:

Cando necesitamos almacenar moitos valores, no canto de crear variables independentes o que podemos facer é crear listaxes que conteñan todas esas variables que desexo definir e almacenar.

Nesta sección veremos algúns exemplos de utilización.

listas

Bloques:

Scratch permite definir subrutinas, ou pequenos programas que poderemos inserir despois no programa principal simplemente con chamalos.

Nesta sección presentamos algúns exemplos de utilización destes bloques

bloques


Deixa un comentario