tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

Curso 2020-2021

Cursos:

Este curso traballaremos na aula virtual do centro.

  • Tecnoloxía – 3ºC
  • Tecnoloxía – 4ºESO
  • Tecnoloxía Industrial I – 1ºBach
  • Tecnoloxía Industrial II – 2ºBach
  • Fabricación dixital – 1ºBach

Calendario: