Un mundo sen electricidade?

mirando_lampadaA electricidade é un fenómeno natural, un fenómeno físico, pero grazas á tecnoloxía as persoas somos capaces de xerala e aproveitala para innumerables aplicacións. Pensa e tódolos obxectos que se usan acotío nas vivendas, e tamén nas fábricas e centros de traballo. Atoparás multitude de obxectos, aparellos e sistemas que dependen directa ou indirectamente da electricidade.

Imaxínaste un mundo sen electricidade?

Escribe a continuación, nos comentarios, a túa redacción sobre un mundo sen electricidade.


13 comentarios en “Un mundo sen electricidade?”

Deixa un comentario