Actividades

Identifica circuítos

[Scratch: Identifica circuítos]
Identifica os tipos de circuíto premendo no que corresponda (simple, serie, paralelo, mixto ou curtocircuíto)
Se acertas á primeira gañas 5 puntos. Se acertas á segunda gañas 2 puntos. A partir de aí non gañas puntos, pero tes que contestar ben.

Preguntas

[Scratch: O electropolbo preguntón IV. Circuítos]
Responde ás seguintes preguntas sobre magnitudes eléctricas. Serás quen de acertar todas? Contesta a, b, c, d, …
Se acertas á primeira gañas 5 puntos. A partir de aí non gañas puntos, pero tes que contestar ben.

Cálculos (Nivel 2)

[Scratch: Cálculo de magnitudes eléctricas en circuítos]
Elixe serie ou paralelo e introduce os valores que che vaian pedindo.
Se o valor non é un número exacto, utiliza 3 decimais e fai ben o redondeo. Por exemplo: 0.856974 -> 0.857 ; 0.853281 -> 0.853

Resultado: Verde: Atinaches á primeira, Amarelo: Tiveches algún fallo, Vermello: Non deches co resultado

Descarga as actividades para facer no caderno: Nivel2-cálculos (odt | pdf)

 


Deixa un comentario