Circuíto simple

Na sección de “Electróns en movemento” xa vimos como montar un circuíto eléctrico simple, que é aquel que consta dun só receptor.
Fai clic para pechar os interruptores e dobre clic para abrilos:

Circuíto con interruptor e lámpada
Circuíto con interruptor e motor
Circuíto con pulsador e zoador
circuito1 circuito14 circuito15

As frechas que aparecen sobre o cable marcan o sentido da corrente eléctrica que, por convenio, vai do polo positivo ao polo negativo da pila, anque os electróns móvense en sentido contrario.

sentido da corrente

 


Deixa un comentario