Un mundo sen electricidade?

mirando_lampadaA electricidade é un fenómeno natural, un fenómeno físico, pero grazas á tecnoloxía as persoas somos capaces de xerala e aproveitala para innumerables aplicacións. Pensa e tódolos obxectos que se usan acotío nas vivendas, e tamén nas fábricas e centros de traballo. Atoparás multitude de obxectos, aparellos e sistemas que dependen directa ou indirectamente da electricidade.

Imaxínaste un mundo sen electricidade?

Escribe a continuación, nos comentarios, a túa redacción sobre un mundo sen electricidade.


13 comentarios en “Un mundo sen electricidade?”

  1. La electricidad nos sirve para todo, para la luz, para cocinar,para leer… Es una parte esencial de nuestras vidas,no tener electricidad sería como no tener agua.

    Responder
  2. seria practicamente imposible facer a maioria de tarefas que facemos en pleno siglo XXI e tampouco poderiamos disfrutar da mesma forma o noso tempo de ocio

    Responder
  3. Sinceramente non, eu creo q si poderiamos vivir sin ela, pero a elecricidade é algo util, que sirve para facer moitas cousas necesarias na vida e que axuda en moitas cousas, por exemplo as maquinas conectadas para a xente que depende de elas.

    Responder

Deixa un comentario