Elementos de manobra

Podes utilizar chapa dunha lata de conservas para fabricar compoñentes, pero lémbrate de lixala para eliminar o verniz.

Pulsadores:

pulsador1     pulsador

Interruptores:

interruptor1      interruptor3   interruptor2

Chave de cruce ou conmutador bipolar

Pode servir para inverter o sentido de xiro dun motor
chave de cruce


Deixa un comentario