Magnitudes eléctricas

Introdución

polímetroPara comprender o funcionamento dos circuítos eléctricos e electrónicos e poder deseñalos necesitamos coñecer as magnitudes eléctricas que os caracterizan e saber como medilas utilizando un polímetro.

As magnitudes eléctricas que imos ver son:

  • Nivel 1: Voltaxe, resistencia e intensidade
  • Nivel 2: Enerxía e potencia

Podes descargar os seguintes cuestionarios de navegación: Magnitudes eléctricas.

  • Nivel1- V, I, R, Lei de Ohm (odt | pdf)
  • Nivel2- P, E (odt | pdf)

 

 


Deixa un comentario