Actividades

Preguntas

Magnitudes eléctricas básicas

[Scratch: O electropolbo preguntón II. Magnitudes.]
Responde ás seguintes preguntas sobre magnitudes eléctricas. Serás quen de acertar todas?
Contesta a, b, c, d, … Se acertas á primeira gañas 5 puntos. Se acertas á segunda gañas 2 puntos. A partir de aí non gañas puntos, pero tes que contestar ben.

Lei de Ohm

[Scratch: Lei de Ohm. Preguntas.]
Para escribir números decimais utiliza o punto, e non a coma.
Se acertas á primeira gañas 5 puntos. Se acertas á segunda gañas 2 puntos. A partir de aí non gañas puntos, pero tes que contestar ben.

Enerxía e potencia eléctricas

[Scratch: Enerxía e potencia eléctricas. Preguntas.]
Para escribir números decimais utiliza o punto, e non a coma. No caso de que a operación non dea un resultado exacto utiliza dous decimais.
Se acertas á primeira gañas 5 puntos. Se acertas á segunda gañas 2 puntos. A partir de aí non gañas puntos, pero tes que contestar ben.

Xogos

Lei de Ohm. Carreira para xogar por parellas!

[Scratch: Carreira de polbos. Lei de Ohm]
En cada quenda tócalle a un dos polbos atinar a solución da pregunta sobre a Lei de Ohm que lle fai a dorna. Gaña o polbo que chegue antes á meta (marxe dereita do escenario)

 

 

 

 


1 comentario en “Actividades”

Deixa un comentario