Medida de intensidades

Amperímetro:amperímetro (símbolo)

  1. Conecta a punta negra en COM e a vermella en VΩHz
  2. Comproba que no polímetro está seleccionada a corrente continua (DC)
  3. Sitúa o selector na zona de intensidade en corrente continua (ACC). Se ao medir sae un 1 na pantalla é que a escala é pequena para a medida que queremos facer. Sobe a escala.
    selectro polímetromedida de intensidade
  4. Para medir unha intensidade colócase o polímetro en serie.
  5. A punta de proba vermella ten que ir no lado do polo positivo e a punta negra no lado do negativo. Se a medida sae negativa é que están colocadas ao revés.

Fíxate que ao conectar dúas lámpadas en serie aumenta a resistencia e, polo tanto, diminúe a intensidade.
circpoli3circpoli3

 

 

 


Deixa un comentario