Prácticas de conexionado

Ao principio pode resultar algo complicado realizar a conexión real dun circuíto a partir do esquema eléctrico, xa que os compoñentes poden estar colocados en posicións diferentes, pero só hai que fixarse ben.

conexión dun circuíto paralelo

Convén realizar unha prácticas de conexionado de circuítos antes de facer as montaxes no proxecto definitivo.

 


Deixa un comentario