Electrónica

tecnoloxia.org

Actividades analóxica

Preguntas

[Scratch: O electropolbo preguntón V. Compoñentes electrónicos.]
Responde ás seguintes preguntas sobre compoñentes electrónicos básicos. Serás quen de acertar todas?
Contesta a, b, c, d, … Se acertas á primeira gañas 5 puntos. A partir de aí non gañas puntos, pero tes que contestar ben.

Compoñentes e Símbolos:

[Scratch:Compoñentes electrónicos básicos]
Relaciona cada compoñente electrónico co seu nome. Preme no círculo laranxa e fai clic no nome que lle corresponde.A ver se non tes ningún erro!]

[Scratch: Símbolos electrónicos básicos]
Relaciona cada símbolo co seu nome. Preme no círculo laranxa e fai clic no nome que lle corresponde.

[Scratch: Identifica os símbolos electrónicos]
Identifica os símbolos electrónicos a medida que se van nomeando.
Faino no menor tempo posible.

Código de cores das resistencias

codigo_cores0200px-4-Band_Resistor.svg

[Scratch: Atina as resistencias]
Intenta atinar todas as resistencias que podas nun minuto. Se acertas súmanse 2 puntos. Se fallas descóntase 1 punto. A ver se es quen de bater o récord.

      

6 Comments

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.