Dixitalización do son

dixitalización do sonPara converter unha onda analóxica nunha dixital, faise unha mostraxe da altura da onda acústica en intervalos regulares de tempo. A cada fracción asígnaselle un número binario, de xeito que un ordenador ou os aparellos dixitais de son podan tratar esta información.

Se queremos escoitar o son dixitalizado, hai que converter estes datos en código binario nunha onda analóxica, invertendo o proceso.

O son ten varios formatos acordados para representar mostras en octetos. WAV ou mp3 son formatos comúns en Internet.

Proba este teclado: Estamos a converter un sinal dixital nunha onda analóxica.

 


Deixa un comentario