Porta NAND

S = (A·B)’= A’+B’

O sinal de saída actívase sempre que non se activen todas as entradas. Equivale a combinar unha porta AND e unha NOT.

A porta NAND represéntase mediante estes dous símbolos (o da esquerda é o normalizado). É unha das portas máis fáciles de atopar e de uso máis común.

NAND IEC     NAND US

A porta NAND qquivale ao inverso do produto lóxico S = (A·B)’ = A’+B’ e correspóndese coa seguinte táboa de verdade para dúas entradas e cos seguintes circuítos eléctrico e electrónico:

 


Deixa un comentario