Electrónica

tecnoloxia.org

Porta NAND

S = (AB)’

A porta NAND qquivale ao inverso do produto lóxico S = (AB)’ = A’+B’ e correspóndese coa seguinte táboa de verdade e co seguinte circuíto eléctrico:

A porta NAND represéntase mediante estes dous símbolos (o da esquerda é o normalizado). É unha das portas máis fáciles de atopar e de uso máis común.

NAND IEC     NAND US

O sinal de saída actívase sempre que non se activen todas as entradas.Equivale a combinar unha porta AND e unha NOT.

      

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.