Porta NOR

S = (A+B)’= A’·B’

O sinal de saída actívase cando todos os sinais de entrada están inactivos. Equivale a combinar unha porta OR e unha NOT.

A porta NOR represéntase mediante estes dous símbolos (o da esquerda é o normalizado). É unha das portas máis fáciles de atopar e de uso máis común:

NOR IEC    NOR US

A porta NOR equivale ao inverso da suma lóxica S = (A+B)’ = A’·B’ e correspóndese coa seguinte táboa de verdade para dúas entradas e cos seguintes circuítos eléctrico e electrónico:

 


Deixa un comentario