De binario a decimal

Para pasar dun número en binario ao seu valor en decimal, debemos multiplicar cada cifra polas sucesivas potencias de 2, avanzando de dereita a esquerda.

Por exemplo: 10110(2 = 1· 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20 = 1· 16 + 0 · 8 + 1 · 4 + 1 · 2 + 0 · 1 = 16 + 4 + 2 = 22(10

Procedemento:
- Asignamos a cada díxito o seu valor
- Seleccionamos os que vallan 1
- Sumamos

 
Exercicios: Pasa de binario a decimal

Valor en binario  
Valor en decimal


Deixa un comentario