Hexadecimal

O sistema hexadecimal utiliza a base 16 e os símbolos de 0 a 9 e as letras A, B, C, D, E, F (equivalentes a 10, 11, 12, 13, 14, 15 respectivamente)

Decimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hexadecimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Binario
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

 

Pasar de decimal a hexadecimal:

Divídese o número repetidamente pola base 16, e tómase como primeiro bit o último cociente, sendo o seu resto e os demais restos os outros bits, substituíndose os valores de 10 a 15 polas letras correspondentes.
23776(10 = 5 → 12 → 14 → 0 = 5CE0(16

12=C , 14= E

Pasar de Hexadecimal a decimal:

Para pasar dun número en hexadecimal ao seu valor en decimal, debemos multiplicar cada cifra polas sucesivas potencias de 16, avanzando de dereita a esquerda.

Exemplos:
C3(16 = 12 · 161 + 3 · 160 = 195(10

30C= 3 · 162 + 0 · 161 + 12 · 160 = 3 · 256 + 0 · 16 + 12 · 1 = 780(10

Pasar de binario a hexadecimal:

Agrúpanse os bits de catro en catro dende a dereita e, se faltan bits, complétase con ceros á esquerda. O valor de cada grupo corresponde a un díxito hexadecimal.

10110110(2 = 1011(2 0110(2 = 11(10 6(10 = B6(16

Pasar de hexadecimal a binario:

O valor de cada símbolo hexadecimal escríbese en binario na mesma orde.

B6 (16 = 11(10 6(100 = 1011(2 0110 (2= 10110110(2

 


Deixa un comentario