tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

GPS de 1920

Na imaxe podes ver un sistema de navegación en versión mecánica de 1920.

GPS de 1920

Non existía o GPS, así que había que conformarse con enrolar nun soporte mecánico de pulseira un pergamino no que ía debuxada a ruta a seguir. Alta tecnoloxía.

(Visto en tec.nologia.com)


One Comment

  1. Pingback: » Sitios que enlazan a tec.nología tec.nologia.com

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.