Impresión 3D

tecnoloxia.org

Bucles

Podemos utilizar bucles para repetir elementos. Para iso utilízase a instrución:
for(variable = [inicio : incremento : final]) { instrucións }

Repetición en X:

Imos multiplicar uns cadrados de 5mm de lado, cunha separación entre eles de 1mm.

  • Modifica o programa para multiplicar no eixe Y círculos no canto de cadrados

Repetición en X e Y:

  • Establece inicialmente os parámetros ladoX e ladoY para poder debuxar rectángulos. Establece tamén os parámetros nx e ny para establecer o número de pezas que queremos no eixe X e no eixe Y

Extrusión con altura ao chou:

Para xerar un número aleatorio utilizamos a función rands(min,max,num); Neste caso imos asignar a cada cadrado unha altura entre 1 e 10 mm. Previsualiza con F5

  • Extrúe de forma que non queden prismas, senón pirámides puntiagudas.

Patrón circular:

Tamén podemos ir rotando para facer un patrón circular.

  • Debuxa un cilindro con 5 buratos facendo un patrón circular
  • Usando un patrón circular, debuxa unha roda con radios.

Rotación:

Imos facer unha maceta con textura.

O primeiro que facemos é unha forma, neste caso un cilindro de pouco espesor, que rotamos.

  • Parametriza o radio e a altura do cilindro.

Despois facemos xirar esa peza no eixe Z

  • Aparte dos parámetros anteriores, engade un parámetro más para a variación de xiro en Z

Despois engadimos un sólido (esfera) e cortamos as caras inferior e superior facendo unha intersección cun cubo

  • Engade os parámetros necesarios e modifica as dimensións, o ángulo, o nº de pezas, etc.
  • Imprímese en modo espiralizar o contorno.

Propostas:

Caixa de canicas:

Debuxa de maneira que poidamos modificar o diámetro da canica e o nº de filas e columnas

Roda:

Debuxa de maneira que poidamos modificar o nº de radios, anchura, altura, o diámetro exterior e o diámetro interior.

Maceta:

Proba con outras formas para xerar a maceta. Por exemplo, podes partir dunha elipse ou un polígono.