Impresión 3D

tecnoloxia.org

Extrusión de polígonos

Polígonos:

Para debuxar un cadrado usamos esta función. Despois para xerala preme F6 (render).

  • Que sucede ao facer center=true?
  • Debuxa un rectángulo de 10×20 mm

Para debuxar un polígono utilizamos a seguinte instrución.

  • Proba facer polígonos variados.

Podemos escalar a figura 2D en x e y, por exemplo, para facer unha elipse:

Extrusión lineal:

Agora queremos darlle volume extruíndo:

Podemos extruír xirando:

  • Como farías para que o xiro sexa en sentido contrario?
  • Proba con outros xiros e fai unha figura chula.

Podemos extruír aumentando a definición con $fn:

  • Como farías para que o xiro sexa en sentido contrario?
  • Proba con outros xiros e fai unha figura chula.

Ou extruír escalando:

  • Combina as instrucións anteriores: xiro e escala

Propostas:

Intenta facer unha figura como calquera destas a elixir: