Figuras 3D

Temos diferentes formas de construír figuras 3D directamente:

Esfera:

// esfera

sphere(r=10, $fn=360);

  • Proba cambiar o valor de $fn (6, 12, 20, …)

Cubo:

// cubo

cube([10, 20, 5], center=false);

  • Que sucede se cambias a center=true ?
  • Que sucede se pos unicamente unha dimensión? cube(10, center=true); ?

Cilindro:

// cilindro

cylinder(r=5, h=10, $fn=360);
  • Prueba cambiar o valor de $fn (6, 12, 20, …)
  • Prueba darlle dous radios diferentes: cylinder(r1=10, r2=15, h=10, $fn=360);

Propostas:

Intenta facer estas pirámides: