Impresión 3D

tecnoloxia.org

Funcións

Funcións:

Podemos utilizar unha función para establecer dimensións ou transformacións. No seguinte exemplo usaremos a función coseno.


Tamén poderiamos escribir a función e despois chamala:

  • Fai o mesmo, pero executa a función variando a altura dun prisma de base cadrada
  • Agora fai a translación en X e en Y coa función de altura 11+10*cos(10*i)*sin(10*j)
  • Podes probar con outras funcións, por exemplo: function y(t) = 11+10*sin(10*t)*cos(5*t);

 

Funcións paramétricas en X e en Y:

Imos utilizar a funcións matemáticas para xerar unha figura. O que facemos é unir círculos con hull() que se van trasladando unha distancia p seguindo a función definida con anterioridade.

Neste exemplo utilizamos a función do corazón.


Proba con outras funcións. Por exemplo Lissajous:

  • Modifica os parámetros para xerar máis curvas.
  • Engade unha argola para facer un colgante.

Funcións paramétricas en X, Y e Z:

Imos debuxar un resorte. Facemos o mesmo que antes, pero trasladando unha esfera tamén no eixe Z. (F5!!)

  • Modifica os parámetros para conseguir diferentes formas.
  • Proba facer un remuíño: x(t) = 0.05*t*sin(t);   y(t) = 0.05*t*cos(t);  z(t) = 0.05*t;

 

Curvar unha función:

Imos partir dunha función, por exemplo esta: y(t)= 1+sin(s*f*t)*cos(c*f*t);

  • Modifica os parámetros da función para conseguir novas curvas.

 

Agora imos curvala facendo un aro. Para iso creamos dúas funcións gx(t) e gy(t), desprazando cada punto a distancia do radio do aro e cos(t) no eixe X e sin(t) no eixe Y.

  • Proba introducir un círculo máis dentro do hull(): circle(d=w,$fn=res); Verás que se enche toda a superficie.

Agora queda extruír. Se queres facer un brazalete, parte do aro e extrúe a altura que queiras.

Tamén podemos facer un vaso para unha planta o un lapiceiro extruíndo como vimos na páxina de “extrusión de polígonos”

  • Proba modificar os parámetros da función e da extrusión.

Propostas:

Colgante:

Utiliza calquera destas funcións e modifica os parámetros ata que atopes unha figura que che guste. Despois engade unha argola. Para engadir o aro pensa en cal sería o valor máximo da función no eixe x, e fai a translación en función dese parámetro.Brazalete:

Deseña o teu brazalete modificando os parámetros de amplitude e indicando coa variable n o número de cristas: 

Maceta

A partir dunha función que che guste crea unha maceta ou un lapiceiro extruíndo.

 

Aneis de Borromeo

Rota para conseguir uns aneis de Borromeo