Operación de transformación en 3D

Obxectivo:

Imos realizar operacións sobre un sólido macizo.

solido-vaciado

Ferramentas:

transformacionsUnha vez teñamos o noso sólido inicial creado será hora de engadirlle operacións que editen esta xeometría xa creada.

Moitas de estas operacións poden haber sido feitas no Sketch, nas opcións das ferramentas de creación de sólidos e mesmo a partir de operacións de creación de sólidos.

Práctica:

Crear un sólido

Crea un sólido de 70 x 50 x 25 mm coma o seguinte:

solido-base-transformacions

menu-redondeoRedondeo (Fillet):

Unha vez teñamos o noso sólido inicial, poderemos redondear as súas arestas cun radio dado.

No recadro «Entities to fillet» seleccionaremos as arestas para redondear. No recadro inferior seleccionaremos o radio do redondeo.

En ocasións non se poderá facer redondeo por motivos xeométricos. Por exemplo, non se pode redondear cun radio de 10mm unha aresta cuxo lado ten 3mm de ancho.

solido-redondeado

Chaflán (chamfer):

No recadro «Entities to chamfer» inseriremos as arestas para achafranar.

Á hora de lle dar a amplitude do noso chafrán, nunca damos a lonxitude da cara creada, damos as proxeccións horizontal e vertical, e se procede un ángulo. Temos varias opcións:

  • Equal distance: o chafrán terá a mesma proxección horizontal e vertical.
  • Two distances: o chafrán terá diferentes tamaños na proxección vertical e horizontal. (por exemplo: 1o número cota vertical, 2o cota horizontal).
  • Distance and angle: o chafrán se definirá por unha proxección e o ángulo que forma coa hipotenusa.

solido-chaflan

menu-angulo-saidaÁngulo de saída (draft):

No recadro «Neutral plane» seleccionaremos a cara ou plano a partir do cal se aplicará o ángulo de saída. Esta cara ou plano non modificará a súa dimensión. (No noso exemplo é a cara superior do cubo).

No recadro «Entities to draft» seleccionaremos as caras ás que se aplicará o ángulo de saída. Se se ten «Tangent propagation» activa se propagará automaticamente a tódalas caras tanxentes. (cambia a 10 graos, para poder apreciar o ángulo de saída).

No recadro inferior poderemos elixir o ángulo e a dirección na que este será aplicado. Elixe 10º.

solido-angulo-saida

menu-vaciadoBaleirado (shell):

Con esta operacións faremos un baleirado dun sólido, é dicir, deixaremos unha parede de espesura dada, conservando ou eliminando as caras que desexemos.

No recadro «Faces to remove» elixiremos que cara ou caras deberán desaparecer para facer o baleirado.

Se se desexa seleccionar as caras que deben permanecer no canto das que deben desaparecer, faise clic na opción  «Hollow», no primeiro menú.

Debaixo indícase a espesura que quedará de parede despois do baleirado.

solido-vaciado

Reto:

Debuxa a seguinte estantería:

estanteria


Deixa un comentario