Visualización

A icona Ver modo ofrece 3 tipos de vistas diferentes do obxecto que teñamos na área de impresión.

Podemos intercambiar as vistas para ver con detalle algúns elementos da figura.

  • Sólido: Mostra a figura coma un sólido, permitindo ver o resultado final da peza impresa.
  • Rayos X: Esta vista, ademais de permitir ver a través do obxecto, mostrará cavidades ou elementos internos das propias pezas.
  • Capas: De todas as vistas esta é quizais a máis útil, xa que podemos ver o deseño por capas, isto permítenos ver como actuará realmente a impresora á hora de imprimir e se hai algunha zona na que o laminado da peza sexa complexo ou simplemente non o faga como nós queremos.

Deixa un comentario