mClon

tecnoloxia.org | A Industriosa

Matriz de LEDs 8×8 con MAX7219

Xa temos a matriz de leds documentada. Aquí amosamos como montala no teu mClon: https://tecnoloxia.org/mclon/matriz-de-leds-8×8/ aquí como programala con mBlock: https://tecnoloxia.org/mclon/64leds/ e aquí co IDE de Arduino: https://tecnoloxia.org/mclon/texto-figuras-e-debuxos/ Un mClon sen luces non é nada. A poñelo guapo! O random … Continue reading

Feliz 2019

Para nós o 2018 foi un ano estupendo. Lanzamos o primeiro prototipo de mClon e recibimos unha moi boa aceptación da comunidade, participamos na OSHWDem, gañamos o segundo premio da convocatoria Educacompostela, temos un grupo de telegram con 80 participantes … Continue reading