mClon

tecnoloxia.org | A Industriosa

Impresión 3D

Engadimos aquí algunhas recomendacións para a impresión das pezas do mClon. Utilizamos Cura como software de laminado.

Os ficheiros

Podes descargar desde estes sitios os ficheiros STL das pezas:

Se realizas algunha modificación ou mellora, podes engadir os teus deseños en gitHub para compartilos coa comunidade.

Chasis

Rota o chasis de xeito que a parte plana superior quede tocando a placa. Os buratos imprímense ben sen soporte, pero si o necesitan os elementos saíntes da estrutura. Configura o soporte de xeito que só o xere cando está tocando a placa e a unha distancia XY suficiente para que unicamente haxa soporte nos elementos saíntes (1.5 mm). Un patrón doado de eliminar e o zigzag a 15% de densidade.

A altura de capa recomendada é 0.2 ou 0.25 mm. A velocidade de impresión recomendada é de 50 mm/s.

Soporte do sensor ultrasónico

Dependendo do fabricante do sensor ultrasónico HC-SR04 podes atopalo con diferentes dimensións. Fixemos dous deseños diferentes de soporte, un para sensores simétricos (os buratos quedan á mesma distancia do bordo) e outro para sensores asimétricos (verás que nun dos laterais hai unha pista, polo que a distancia desde o burato ao bordo é diferente a cada lado). É moi probable que atopes sensores con outras dismensións e que teñas que axustar o soporte ao sensor que teñas.

Rota a peza de xeito que a parte plana quede tocando a placa. Podes imprimilo cunha altura de capa de 0,25 mm e non necesita soportes.

Soporte dos sensores de liña e bola tola

Temos dous deseños, un (Seguelinas_Ballcaster.stl) para sensores de liña que teñen o burato centrado e os LEDs mirando cara arriba, e outro (Seguelinas_Ballcaster_v2.stl) coa parte dos sensores completamente oca, para sensores de liña co burato descentrado e os LEDs dirixidos cara abaixo. Este segundo deseño é tamén válido para calquera modelo de sensor.

Coloca a peza na placa de impresión tal e como aparece por defecto. Necesitarás soportes só tocando a placa. Para que sexan fáciles de eliminar utiliza a mesma configuración que recomendamos para a impresión do chasis.

Recomendamos imprimir como moito a 0.2 mm de altura de capa e non pasar de 50 mm/s de velocidade. Tamén recomendamos imprimir esta peza de cor negra, para evitar que entre luz no interior e asegurarnos de que os sensores realicen unha lectura correcta.

É importante ter ben axustada a cama de impresión para evitar o efecto pé de elefante que faga que a bola non xire ben.

Rodas

Aportamos unha chea de deseños de roda diferentes. Pode ser unha tarefa para o alumnado: Deben debuxar e imprimir unhas rodas personalizadas para o seu robot.

As rodas necesitan un pequeno soporte tocando a placa no entrante para o parafuso. Dálle un pouco máis de densidade (40%) e achégao máis á parede diminuíndo a distancia XY (0.8 mm). Podes imprimir as rodas cunha altura de capa de 0.25 mm.

Soporte para o zumbador

A mellor maneira de imprimilo é na posición da seguinte imaxe, co aro tocando a placa. Engade soporte tocando a placa, zigzag, 15% e distancia XY= 1 mm

Separadores

Deberás imprimir 4 separadores por cada mClon que constrúas. Dálle unha altura de capa de 0.25 mm.

Soportes para a alimentación

Se vas usar un powerbank non necesitas ningunha peza, pois suxéitase no chasis con bridas.

Se a túa opción é o powerClon podes imprimir a peza sen usar soportes colocándoa na cama da impresora como se ve na imaxe. Como a superficie en contacto coa cama é moi pequena pode ser conveniente utilizar Borde (Brim) para aumentar a adherencia.

Se var usar portapilas, para suxeitalo ao chasis podes utilizar bridas ou imprimir un soporte para aparafusar pola parte traseira. Deberás elixir o deseño axeitado segundo sexa a lonxitude do portapilas que vaias usar (temos para portapilas de 55 mm e de 58 mm). Engade soporte tocando unicamente a placa, como na configuración anterior.

Accesorios

As seguintes pezas non son necesarias na configuración básica, pero iremos engadindo aquí os soportes dos sensores e actuantes que vaiamos engadindo ao mClon por se queres incorporalos.

Soportes para os LEDS RGB

Imprímense sen soportes como aparece na seguinte imaxe. Os LEDs deben entrar polos buratos superiores sen folgura, para que quede ben suxeitos.

Soporte para servo e brazo

Imprímense sen soportes e cunha altura de capa de 0.25 mm. O brazo é unha opción que utilizamos para mover latas, pero podes deseñar outros que sexan útiles para o que desexes facer.

Labirinto

Para resolver o labirinto temos dúas pezas, unha para suxeitar lateralmente o sensor ultrasónico e outra para suxeitar o sensor de liña mirando cara adiante

Tamén podes descargar as pezas necesarias para construír un pequeno labirinto de probas

Todas estas pezas podes atopalas na carpeta 3D/accesorios/labirinto

 
     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.