O zumbador

Temos un zumbador conectado no pin D8. Para facer que emita unha nota podemos utilizar a función tone(pin,frecuencia,duración). Por exemplo, se queremos que o zumbador emita unha melodía programamos todas as notas de forma consecutiva dentro dunha función e invocámola cando queremos que se execute:

// Declaración de variables:

const int zumbador=8;  // Definimos o zumbador no pin 8
 
// Configuración:
 
void setup(){
 pinMode(zumbador,OUTPUT);  // Configuramos o pin 8 como saída 
}

// Función

void melodia(){
 tone(zumbador,1000,200);   // 1000 Hz durante 0.2s
 delay(400);          // Agarda 0.4s
 tone(zumbador,1500,300);   // 1500 Hz durante 0.3s
 delay(400); 
 tone(zumbador,2000,500);   // 2000 Hz durante 0.5s
 delay(400); 
 noTone(zumbador); 
}
 
// Bucle:
 
void loop(){
 
 while(analogRead(A7)>100); // agardamos mentres non se prema o botón
 while(analogRead(A7)<100); // agardamos a que se solte
 melodia();         // soa a melodía
 
}

Prácticas

 • Melodía: Crea unha melodía que che guste e fai que se execute no inicio dun programa.
 • Aparcacoches: Fai que a medida que un obxecto se achegue ao sensor ultrasónico soe un ton máis agudo, como na axuda ao aparcamento que teñen algúns automóbiles. Despois engade que a medida que se acerca un obxecto o intercalo entre pitidos se vaia facendo máis curto (podes utilizar a función map para facer unha correlación).