A placa

A placa controladora Arduino UNO ou a RobotDyn UNO son sistemas que poden recoller información da contorna a través dos seus pins de entrada analóxicos ou dixitais dunha ampla gama de sensores e pode actuar sobre a contorna a través dos seus pins de saída controlando motores, luces, son, etc.

O responsable destas tarefas é un microcontrolador integrado na placa. Na memoria almacenamos un programa e, en función das instrucións que lle deamos e dos sinais que reciba do exterior, executaranse unhas tarefas ou outras.

A placa RobotDyn UNO usa o mesmo microcontrolador cá placa Arduino UNO, é totalmente compatible. Se queres programar o mClon co IDE de Arduino podes facelo con esta placa igual que o farías cun arduino UNO.