O sensor ultrasónico

Co sensor ultrasónico podemos detectar obxectos, medir distancias ou detectar movementos na contorna.

Funciona enviando a través do pin Trig un sinal de ultrasóns (frecuencias sonoras que os humanos non podemos detectar) e espera a que ese sinal regrese despois de chocar contra un obxecto (pin Echo). O tempo transcorrido entre o envío e a recepción do sinal depende da distancia á que se atopa o obxecto detectado.

Este sería o esquema típico de conexión dun sensor ultrasónico:

ultrasonico_grafico
[tecnoloxia.org CC By-SA]
No caso do mBot, utilízase un único pin para a emisión e a recepción do pulso, polo que debemos unir os pins Trig e Echo entre si.