Servomotores

Motores de corrente continua

Os motores que usamos para que o mClon se desprace son motores de corrente continua con redutora. O único que podemos controlar é o seu sentido de xiro e a súa velocidade. No mClon facémolo a través dun driver ou controlador de motores.

Non ten precisión ningunha, pois non temos ningún sistema que permita coñecer e controlar a posición do eixe, polo que non poderiamos, por exemplo, ordenarlle que xire 90 graos.

Servomotores

800px-micro_servo
[By oomlout CC By-SA 2.0 from flickr]
Os servomotores permiten controlar a posición angular do eixe, e poden xirar desde 0º ata 180º. Este control é posible porque ademais dun motor eléctrico de corrente continua os servomotores inclúen un sistema redutor da velocidade, un sensor de posición (por exemplo, un potenciómetro ou un codificador) e un circuíto de control.

Neste caso si podemos controlar a posición e o xiro de maneira máis ou menos precisa e utilizalo, por exemplo, para incorporar ao mClon un brazo, unhas pinzas, unha cabeza que xira de lado a lado ou o que queiras inventar.