Revoltallo de termos

tecnoloxia.org

Formulario

Introduce os datos e ao rematar preme en 'inserir'
Rógase revisar a corrección dos datos antes de enviar.
O nome da imaxe non debe conter til ou caracteres especiais.
Os campos termo, especialidade e descrición son obrigatorios. A imaxe e a ligazón son opcionais.

- Termo tecnolóxico en galego:

- Campo ou especialidade:

- Descrición:
Podes utilizar a etiqueta <br /> para facer saltos de liña, <b>negreta</b> e outras da linguaxe html.

- Imaxe:

- Ligazón:


Deixa unha resposta

Required fields are marked *.