Arduino

tecnoloxia.org

Bucles aniñados

Descrición:

Podemos aniñar bucles dentro doutros bucles.

Programas:

1. (3a+1b)x5

1. (3a+1b)x5: Queremos que cando premamos un pulsador se repita 5 veces o seguinte: Un LED escintila 3 veces e de seguido outro LED escintila 1 vez.

2.Máis rápido!

2. Máis rápido!: Imos acender e apagar un LED 5 veces. Cada vez o tempo entre o acendido e o apagado será menor. Para iso utilizamos a función for(inicio;condición;modificador) de maneira que empezamos con variable tempo1=500ms, e mentres se cumpra a condición de que dita variable valla máis que 50, executamos o proceso de acendido e apagado dun LED, e despois restámoslle 50ms, para ir facendo progresivamente o tempo máis curto.
for (tempo1=500; tempo1>50; tempo1-=50){ acender e apagar 5 veces un LED}

Propostas:

Utiliza a función for para resolver estes problemas:

  1. 7 LEDs 1: Fai que se acendan de maneira consecutiva 7 LEDs, pero de xeito que cada un latexe 3 veces. (Utiliza a práctica “LEDs consecutivos” como base)
  2. 7 LEDs 2: Fai que se acendan e apaguen de maneira consecutiva 7 LEDs, de xeito que o primeiro escintile unha vez, o seguinte 2, o terceiro 3, e así sucesivamente.     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.