Arduino

tecnoloxia.org

Monitor serie

320px-arduino_usb_socket-1

[By DustyDingo, Public domain, Wikimedia Commons]

Descrición:

Nas anteriores prácticas xa vimos como visualizar datos na consola serie do Arduíno. Nesta sección imos ver algunhas posibilidades máis da comunicación entre o Arduíno e o PC.

Unha vez conectado Arduíno por USB, o primeiro que hai que facer é establecer a comunicación co PC a través do setup()

Serial.begin(9600); Inicia a comunicación serial a unha velocidade de 9600 baudios ou bps.

while(!Serial); Agarda ata que se conecte

Para desactivar a comunicación nalgún momento do programa e poder usar os pins 0 e 1 como E/S dixitais, pódese usar a función: Serial.end();

Para ver a consola ou monitor serie, unha vez cargado o programa no Arduíno, debemos premer na icona que aparece na parte superior dereita:

monitor_serie

Algúns comandos:

Enviar datos á consola

Podemos enviar a través da pantalla do ordenador (consola serial) os valores dunha entrada analóxica ou dixital, o valor dunha variable, un comentario de texto, etc. enviado por Arduíno, a través das seguintes instrucións:

Serial.print(a); Imprime o valor da variable a
Serial.println(a); Imprime o valor da variable a con salto de carro
Serial.print(a, formato); Imprime o valor da variable a indicando o sistema de numeración
Serial.write(dato); Imprime na consola un carácter en ASCII

 

Se queremos imprimir unha cadea de texto hai que utilizar aspas dobres. Para un carácter aspas simples.
Se queremos expresar unha variable enteira como texto e concatenala a unha cadea, previamente témola que transformar a tipo String:

 

Recibir datos desde a consola

O Arduíno tamén pode recibir datos que lle chegan desde a consola.

Serial.available(); Indica se hai datos que chegan da consola (true ou false)
Serial.parseInt(); Entrega o enteiro que se escribe no monitor serie
Serial.parseFloat(); Entrega o decimal que se escribe no monitor serie
Serial.read(); Entrega o decimal correspondente co ASCII
Exemplo:

 

Prácticas:

1. Decide ti os escintileos


1. Decide ti os escintileos: Conectamos un LED coa súa resistencia ao pin 13 e introducimos pola consola o número de veces que queiramos que un LED escintile

2. Xogo binario


2. Xogo binario: Imos facer o seguinte cogo: O ordenador indica un número en binario e hai que introducir o valor en decimal. Se o resultado é correcto acéndese un LED verde, e se é falso acéndese un LED vermello. Ao mesmo tempo indica no monitor a solución.

Poderiamos facelo con calquera sistema de numeración. Para escribir na consola un número nun sistema determinado utilizamos a expresión Serial.println(valor,formato); sendo os formatos posibles DEC (decimal), HEX (hexadecimal), BIN (binario), OCT(octal), BYTE(ASCII)

Propostas

  1. Control do xiro dun servo: Controla o ángulo de xiro dun servo introducíndoo desde o teclado. Coida que o ángulo debe estar comprendido entre 0 e 180º. Podes tomar o exemplo visto en “A posición dun servo” e modificalo.
  2. Puntuación: Engade ao programa do xogo binario o necesario para establecer a puntuación. Despois de 10 xogadas debe mostrar a puntuación obtida.
  3. Táboa: Xera na consola unha táboa cos n primeiros números en decimal, hexadecimal e binario. n debe ser introducido polo usuario ao principio do programa.

 
     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.