Contador con límite

fluxo_while_contador_ifDescrición:

Imos poñer un límite ao contador, por exemplo, de 10 pulsos. Cada vez que prememos nun pulsador súmase un punto a un contador. Cando chega a contar 10 pulsos acéndese un LED durante 0,5 segundos e ponse a 0 de novo.

Para facelo imos empregar unha función ou subrutina, que definiremos previamente. No noso caso chámase “funcioncontador”. Cando queiramos que se execute invocámola.

 • Para definila usamos void funcioncontador() {…}
 • Cando queiramos que se execute invocámola: funcioncontador ();

Programa:

// Declaración de variables:

const int pulsador=2;
const int led=13;
int contador=0;
int estado;
 
// Configuración:

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode (led, OUTPUT);
}
 
// Programa:
 
void funcioncontador() {     // Definimos a función "funcioncontador" para utilizala posteriormente
 
 estado = digitalRead(pulsador);
 if ( estado == 1 ) {
  while(digitalRead(pulsador)==1);  // Agarda mentres o pulsador esta premido
  delay(20);             // Agardamos 0,02s para evitar o efecto rebote 
  contador++;             // Incrementa o contador
  Serial.println(contador);      // Imprime o valor por consola
 }
}
 
void loop() { 
      
 if(contador < 10) {     // Se o contador é menor que 10
  funcioncontador();    // Facemos que se execute a función do contador.
 }
 else {
  contador=0;         // Inicia o contador a 0 
  digitalWrite(led, HIGH);  // Acende e apaga o LED
  delay(500);
  digitalWrite(led, LOW);
 }
}

contador3_fluxo

Propostas:

 1. Función reset: Crea unha función reset() no programa anterior e invócaa cando o contador chega a 10.
 2. Contador con límite superior e inferior: Empeza en 0 e vai sumando ata chegar a 10. A partir de aí o contador vai descendendo ata chegar de novo a 0 e volve repetirse o ciclo. Utiliza dúas funcións, unha para o contador ascendente e outra para o descendente.

 

 

 

 

 

 


Deixa un comentario