digitaltube

Descrición

Nesta sección imos programar un display 7 segmentos de 4 díxitos. Pódenos servir para visualizar o valor dunha variable, contar obxectos detectados, cronometrar, …

Trátase dun módulo co controlador TM1637 de precio asequible e funcionamento moi sinxelo.

Montaxe

O 4-Digit LED display tube ten catro pins:

 • CLK: conectado ao pin 12.
 • DIO: pin 11.
 • GND
 • VCC a 5V.

Tamén imos necesitar un pulsador e unha resistencia de 10k, que conectaremos no pin 2

Configuración

O primeiro que debemos facer é incluír a librería Grove 4-Digit Display  (Vai a Sketch -> Incluír biblioteca -> Xestionar bibliotecas – > busca “Grove 4-Digit Display” -> Instalar). Despois engádea ao programa.

// Librería

#include <TM1637.h>

// Declaración de variables

#define CLK 12  // Pins aos que está conectado o display
#define DIO 11

TM1637 crono(CLK,DIO);     // Poñémoslle o nome "crono" ao noso display
int8_t Digits[] = {0,1,2,3} ; // Array de 4 díxitos que queremos amosar

// Configuración

void setup() {
 
 crono.set();  // Inicializamos
 crono.init();

}

// Bucle

void loop() {

 crono.display(Digits); // Amosa os díxitos do array

}

Ao cargar o programa deberían aparecer os números 0, 1, 2 e 3 no display. Se é así todo está correcto. Se non revisa as conexións.

Prácticas

1. Contador

Imos visualizar no display o número de veces que prememos nun pulsador.

Comeza o programa do mesmo xeito que antes e no inicio do sketch engade unha variable “conta” int conta = 0;  para almacenar o número de veces que prememos no pulsador.

// Librería

#include 

// Declaración de variables

int pulsador=2; 
int conta = 0; // Variable para gardar o número de pulsos

#define CLK 12  // Pins aos que está conectado o display
#define DIO 11

TM1637 crono(CLK,DIO);     // Poñémoslle o nome "crono" ao noso display
int8_t Digits[] = {0,0,0,0} ; // Array de díxitos que queremos amosar no inicio

// Configuración

void setup() {
 
 crono.set();  // Inicializamos
 crono.init();

 while(digitalRead(pulsador)==0); // agardamos a premer no pulsador

}

Despois escribimos unha función capaz de separar un número nos seus catro díxitos usando os operadores % e /. O operador % devolve o resto da división e o operador / fai a división enteira.

void calculaDixitos(int numero){
 
 Digits[3] = numero%10;
 Digits[2] = (numero%100)/10;
 Digits[1] = (numero%1000)/100;
 Digits[0] = numero/1000;

 crono.display(Digits);
 
}

Por exemplo, para o número 125, as operacións separan os números que se deben mostrar en cada díxito 0-1-2-5

 • 125%10=5
 • 125%100=25; 25/10=2
 • 125%1000=125; 125/100=1
 • 125/1000=0

Agora imos ir contando cada vez que prememos no pulsador e amosando os datos no display. Podes consultar a sección “contador mellorado” para ver como se fai a detección de pulsos.

void loop() {
 
 if ( digitalRead(pulsador) == 1 ) {
  while(digitalRead(pulsador)==1); // Agarda mentres o pulsador esta premido
  delay(20);            // Agardamos 0,02s para evitar o efecto rebote 
  conta++;             //Incrementa o contador 
  calculaDixitos(conta);      // visualizamos o valor no display
 }

}

2. Cronometrar

Neste exemplo imos iniciar o cronómetro cando premamos o pulsador, e paralo cando volvamos pulsalo.

No inicio debemos crear unhas variables que nos permitan contar o tempo (tempoActual e tempoAnterior) e unha variable que nos indique se o cronómetro está activado ou o reiniciamos (estadoCrono)

Como imos contar o tempo, no setup imos activar os puntos que nos separen os minutos dos segundos (crono.point(POINT_ON); )

// Librería

#include 

/**** Declaración de variables **/

int pulsador=2; 

// medición do tempo

int tempoActual;    // A medida do tempo cando a miramos
int tempoAnterior;   // O tempo anterior que observamos
int estadoCrono=0;   // Variable para a visualización do cronómetro

// Display 4 díxitos

#define CLK 12  // Pins aos que está conectado o display
#define DIO 11

TM1637 crono(CLK,DIO);     // Poñémoslle o nome "crono" ao noso display
int8_t Digits[] = {0,0,0,0} ; // Array de 4 díxitos que queremos amosar

/** Configuración **/
 
void setup() { 
 crono.set();  // Inicializamos
 crono.init() ;
 crono.point(POINT_ON); // Acende os puntos
}

Despois da función de calculaDixitos engadimos unha nova función de pasar de número a tempo calculando minutos e segundos

/** Funcións **/

// Función para clacular díxitos

void calculaDixitos(int numero){
 Digits[3] = numero%10;
 Digits[2] = (numero%100)/10;
 Digits[1] = (numero%1000)/100;
 Digits[0] = numero/1000;
 crono.display(Digits);
}

// Función para pasar de número a tempo en min e s

void calculaTempo(int n){
 int segundos = n % 60 ;
 int minutos = n / 60 ;
 int t = minutos * 100 + segundos ;
 calculaDixitos(t) ;
}

E agora no loop cando prememos no pulsador, se o cronómetro está desactivado iniciámolo e amosamos o valor do tempo, e se o cronómetro está activado ao premer no pulsador parámolo.

// Bucle 

void loop() { 

 tempoActual= millis()/1000;  // É o tempo actual en s transcorrido desde o inicio. 
    
 if (digitalRead(pulsador) == 1 && estadoCrono==0) { 
  while(digitalRead(pulsador) == 1); 
  tempoAnterior= tempoActual; // Iniciamos o cronómetro
  estadoCrono=1;
 }

 if (estadoCrono == 1){     // Mostra o cronómetro cando está activado
  int datoCrono = tempoActual-tempoAnterior;
  calculaTempo(datoCrono);
 }

 if (digitalRead(pulsador) == 1 && estadoCrono==1){ // Paramos a visualización do cronómetro
  while(digitalRead(pulsador) == 1); 
  estadoCrono=0; 
 }

}

Propostas

 • Contador con límite: No programa anterior fai que cando o contador chegue a 10 non podamos sumar máis pulsacións.
 • Décimas de segundo: No programa do cronómetro estamos contando segundos, pero nunha carreira imos necesitar máis precisión. Modifícao para que amose décimas de segundo.
 • Ultrasón: Modifica o programa anterior para que o cronómetro arranque cando prememos no pulsador e pare cando o sensor ultrasónico atope un obxecto a menos de 10 cm.