Arduino

tecnoloxia.org

LED RGB

320px-rgb_led

[By oomlout CC BY-SA from Wikimedia]

Descrición

Un LED RGB ( R= red, vermello, G= green, verde e B= blue, azul) é un LED que incorpora tres LEDs no mesmo encapsulado, de xeito que se poden formar miles de cores axustando de maneira individual a intensidade de cada LED. Os tres LEDs poden estar unidos polo negativo ou cátodo, ou polo positivo ou ánodo.

[tecnoloxia.org CC By-SA]

Dependendo da intensidade de cada un dos LEDs RGB obteremos diferentes cores. O que imos facer é enviar un valor entre 0 e 255 a cada un dos pins PWM dos LEDs.

[By Quark67 CC BY-SA from Wikimedia]

Exemplos:

 • Branco: RGB= 255,255,255
 • Vermello: RGB= 255,0,0
 • Verde: RGB= 0,255,0
 • Azul: RGB= 0,0,255
 • Negro (Apagado): RGB= 0,0,0
 • Amarelo: RGB= 255,255,0
 • Maxenta: RGB= 255,0,255
 • Cian: RGB= 0,255,255

Tomando outros valores podemos conseguir un total de 256 x 256 x 256 = 16.777.216 cores distintas.

Montaxe

Conectamos o LED RGB, con resistencias de protección para cada LED, nos pins dixitais PWM ~9, ~10 e ~11.

Segundo sexa de ánodo ou cátodo común a montaxe será diferente:

RGB cátodo común

RGB cátodo común: Debemos conectar a patilla común a 0V (GND)

RGB ánodo común

RGB ánodo común: Neste caso a patilla común vai a 5V.

Programas:

Se usamos un LED RGB con cátodo común, a cada LED chegaralle o valor correspondente a dito sinal PWM, pero se usamos un LED RGB con ánodo común, o valor resultante será 255-PWM, xa que en repouso os LEDs xa reciben 5V (255)

Nota: Para visualizar ben as cores, cómpre colocar un papel branco detrás do LED RGB.

1. Cores

1. Cores: A cada pin RGB enviamos un valor desde 0 a 255, obtendo diferentes cores

Cátodo común:

Ánodo común:

O programa é igual, agás que agora na definición da función “cor” escribimos 255 menos o valor da variable, xa que en repouso xa está alimentado a 5V, o que equivale a un sinal PWM de 255, e o valor que chega ao LED é a diferenza:

2. Cor hexadecimal

2. Cor RGB en hexadecimal:  Podemos utilizar a notación RGB en hexadecimal, que é a que se utiliza para definir as cores en Internet. Para iso debemos indicar que os valores que enviamos son hexadecimais poñendo 0x diante do valor.

rgb_lilaPor exemplo, unha cor lila en hexadecimal é: #AC58FA, o que corresponde aos valores RGB en hexadecimal

 • vermello: 171 = 0xAB
 • verde: 88 = 0x58
 • azul: 250 = 0xFA

Só temos que substituír no programa anterior os valores RGB polos correspondentes en hexadecimal:

3. Cor gradual controlada por pulsadores

3. Cor RGB gradual controlada por pulsadores: Conectamos tres pulsadores coas súas resistencias nos pins 2,3 e 4. Faremos que cada un controle un LED. O esquema cun LED RGB con cátodo común sería:

A cada pin enviamos un sinal de 0 a 255. Cada vez que prememos en cada un dos pulsadores, incrementamos o valor do pin correspondente.

Propostas:

 1. Outras cores: Elixe 4 cores RGB que che gusten e transmíteas ao LED RGB en decimal e en hexadecimal.
 2. Ao chou: Usa a función random(0,255) para asignar un valor aleatorio entre 0 e 255 a cada LED, de xeito que vaian aparecendo cores aleatorias.
 3. Na consola: Engade ao programa anterior o necesario para visualizar o valor do sinal no monitor serie da maneira (R-G-B), e observa o resultado.

Extras:

 1. Cor RGB con potenciómetros: Conecta tres potenciómetros de xeito que cada un controle unha cor dun LED RGB, obtendo diferentes cores en función das posicións dos cursores.     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.