Luxómetro BH1750

Descrición:

O luxómetro  BH1750 é un sensor dixital de nivel de luz. Mide o fluxo luminoso ou iluminancia. Entrega a intensidade luminosa directamente en unidades Lux (Lx). O lux é a unidade derivada do Sistema Internacional de Unidades para a iluminancia ou nivel de iluminación, equivale a un lumen/m2.

Montaxe:

A  interface de comunicación é I2C. Ten dous pins de alimentación (VCC e GND) os pins I2C (SCL e SDA) e un pin para establecer la dirección (ADDR).

Fíxate na serigrafía.

 • Conecta os pins de alimentación (VCC a 5V e GND a 0V) .
 • SCL: A5
 • SDA: A4
 • ADRR: Deixámolo sen conectar, polo que a dirección será 0x23

Programa:

Debemos incluír as seguintes librerías:

 • Wire.h que permite a comunicación I2C
 • BH1750 para realizar a lectura do sensor (enlace) (descarga zip)

Co seguinte programa podemos ver na consola serie a luminancia medida co sensor.

#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>

BH1750 luxometro;

// Configuración:

void setup() {

  Serial.begin(9600); // Inicia a comunicación serie
  Wire.begin();  // Inicia a comunicación I2C
  luxometro.begin(); // Inicia o sensorBH1750
  
  Serial.println(F("BH1750 Test begin"));
}

// Programa:

void loop() {

  float lux = luxometro.readLightLevel(); // Lectura do sensor BH1750

  Serial.print("lux: ");  // imprime na consola
  Serial.print(lux);
  Serial.println(" lx");

  delay(500); // retardo de 0,5s

}

Propostas:

 • Toma medidas en distintas situacións: completamente escuro, no exterior un día nubrado, no exterior un día soleado, no taller, debaixo dun foco, etc.
 • Fai que se acenda un led cando a luminancia baixe de 50 lux.
 • Conecta unha lámpada a un relé e fai que se acenda automaticamente cando se fai de noite.