Arduino

tecnoloxia.org

Sensor táctil capacitivo

Descrición:

Un sensor táctil capacitivo ten o mesmo comportamento que un pulsador, pero pode ser activado con moi pouca presión ou a moi pouca distancia (a 1-5mm do sensor). Iso faino interesante para algunhas aplicacións, por exemplo para colocar o sensor debaixo de materiais non condutores coma o plástico, papel ou cristal, sempre e cando teñan pouco grosor.

O seu funcionamento baséase na medición da variación da capacitancia. Ao achegarse ou poñerse en contacto o sensor e un dedo prodúcese unha acumulación de carga eléctrica que pode ser detectada, xerando un sinal dixital cando supera certo valor. O sensor e o corpo humano actúan coma un condensador.

Podes adquirir un sensor táctil capacitivo comercial, como o da imaxe, por moi pouco prezo, pero tamén hai a posibilidade de fabricarte un ti mesmo con papel de aluminio, un condensador de 100 pF e unha resistencia de 100 KΩ pu máis. Nesta páxina tes as instrucións.

Montaxe:

  • Alimentación: Vcc a 5V e GND
  • Datos: SIG nun pin dixital de arduino (D9 neste exemplo)

Programa:

Prográmase da mesma maneira que un pulsador. No seguinte exemplo imos acender un LED conectado no pin 13 xunto cunha resistencia de 220Ω (para facer a proba tamén pode valer o propio LED da placa arduino).

Propostas:

  • Fai probas para determinar a que distancia mínima somos capaces de activar o sensor táctil.
  • Proba cubrir o sensor con diferentes materiais non condutores de pouco espesor e verifica se somos capaces de acender o LED con cada un deles.