Arduino

tecnoloxia.org

Melodía “pitches”

Descrición:

Imos crear unha melodía utilizando a librería pitches.h. Nela xa veñen definidas as notas coa súa correspondente frecuencia. (Fai clic aquí para ver a correspondencia entre as notas e nomes)

Programas:

libreria_pitches

[tecnoloxia.org CC By-SA]

Crea unha nova lapela premendo na frecha que hai na parte superior do editor, ponlle o nome pitches.h e copia alí o contido da librería pitches.h.

Na lapela do programa, incluímos a librería escribindo #include “pitches.h” ao principio. Despois, na función tone(pin, frecuencia, duración) ou tone(pin,frecuencia) no canto das frecuencias, escribimos o nome da nota que queremos. Por exemplo: tone(altofalante,NOTE_C4,300); ou tone(4,NOTE_G3);

1. Melodía

Imos definir unha función para a melodía que desexamos que soe. Despois invocámola cando queiramos executar a función.

2. Melodía con arrays

Podemos definir a melolodía utilizando dous arrays, un coas notas da librería pitches que queremos que soen e outro cos tempos de duración de cada nota. Despois imos percorrendo os arrays mediante unha función for.

 

Propostas:

  1. Varias melodías: Crea varias melodías diferentes mediante funcións. Temos varios pulsadores e cada un fai soar unha melodía diferente.

 
     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.