Arduino

tecnoloxia.org

Memoria

Descrición:

Imos crear unha variable para almacenar na memoria o estado dun LED, de xeito que cando prememos nun pulsador o LED acéndese se estaba apagado e apágase se estaba aceso.

Utilizamos o programa que vimos anteriormente para detectar pulsos nun pulsador sen rebotes.

Programa:

  • Creamos unha variable “estadoLED” que almacena o estado no que se atopa o LED (aceso 1 ou apagado 0).
  • Utilizamos un condicional if … else … para indicar que cando o pulsador estea premido o LED deberá acenderse se o valor da variable estadoLED é 0 e deberá apagarse se o valor de estadoLED é 1.

Proposta:

  • Cantas veces?: Engade ao programa anterior o necesario para contar o número de veces que foi acendido o LED e visualizalo na consola.     

Deixa unha resposta

Required fields are marked *.