Mentres se cumpra…

estrutura_mentresfacer2Descrición:

Imos utilizar a función de control while para que se execute un proceso mentres se cumpra unha condición. while(condición) { proceso }

Programa:

Imos facer un programa no que un LED escintile mentres non premamos o pulsador. No momento en que prememos deixa de facelo.

// Declaración de variables

int led = 13; 
int pulsador =2;   

// Configuración

void setup() {        
 pinMode(led, OUTPUT);  // Configuramos o pin 13 como saida
}

// Programa

void loop() {         

 while (digitalRead(pulsador)==0){  // Mentres non se prema o pulsador
  digitalWrite(led, HIGH);     // O LED escintila
  delay(200);      
  digitalWrite(led, LOW);  
  delay(200); 
 }
 
}

Propostas:

 • Pontenciómetro: Fai que os LEDs escintilen mentres o sinal dun potenciómetro sexa inferior a 700. Por riba dese valor deben apagarse.

 


Deixa un comentario